× แจ้งผู้ใช้งานเพื่อทราบ ขณะนี้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลโครงการได้แล้ว โดยคลิกที่เครื่องหมาย    และสามารถรายงานความก้าวหน้าโครงการประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 โดยคลิกที่เครื่องหมาย  

รายชื่อโครงการ / การดำเนินงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ / การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด สถานะ* จัดการเอกสาร

* สถานะบันทึกโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการอนุมัติ